Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Mới Nhất Hiện Nay

Sau khi ký xong hợp đồng mua bán, bên bán sẽ tiến hành giao hàng cho bên mua theo đúng số lượng, quy cách cũng như chất lượng. Tuy nhiên trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh, các bên sẽ không tránh khỏi được những trường hợp phát sinh dẫn tới tranh chấp. Vì vậy, để hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình, bạn cần phải sử dụng đến biên bản giao nhận hàng hóa.

Bài viết dưới đây, Nhựa Sài Gòn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất năm nay!

Tóm tắt nội dung

Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Biên bản giao nhận hàng hóa là văn bản thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã xảy ra trên thực tế. Có nghĩa là bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận hàng theo như sự thỏa thuận của cả 2 bên trước đó.

biên bản giao nhận hàng hóa là gì

 • Sau khi hợp đồng mua bán được ký kết thì biên bản giao nhận hàng hóa sẽ được làm ngay
 • Biên bản này phải ghi đầy đủ những thông tin của 2 bên tham gia lẫn các loại hàng hóa được giao
 • Biên bản được tạo ra nhằm tránh ảnh hưởng đến kinh tế cũng như tránh xảy ra những sai sót về hàng hóa cũng như tiền bạc
 • Khi đã tiến hành giao đủ số lượng hàng hóa cho bên mua thì bên bán phải kiểm tra rồi ký xác nhận theo đúng như quy định.

>>Xem thêm:

Những nội dung cần có trong biên bản giao nhận hàng hóa

 • Tên đơn vị bán hàng
 • Ngày tháng năm
 • Bên nhận hàng: Tên công ty/doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện, chức vụ
 • Bên giao hàng: Tên công ty/doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện, chức vụ
 • Nội dung hàng hóa bàn giao, số lượng, đơn giá…
 • Ký tên xác nhận

mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất

Công ty….                                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…                                                    … ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Căn cứ Hợp đồng mua bán số: …/20…/HĐMB giữa Công ty…. Và Công ty …. được hai bên ký kết ngày…tháng…năm……

Hôm nay, ngày … tháng … năm … Tại………… Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng):…………………………………

 • Mã số thuế:…………………………………………
 • Địa chỉ:…………………………………………………..
 • Điện thoại :……………  Fax: ……………………
 • Đại diện Ông/bà: ……………….. Chức vụ: ……………

BÊN B (Bên giao hàng):………………………………………

 • Mã số thuế: …………………………………………
 • Địa chỉ:………………………………………………
 • Điện thoại :………………… Fax: …………………
 • Đại diện Ông/bà: ………………… Chức vụ: ………………

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

STT Tên hàng Quy cách ĐVT Số lượng Ghi chú

Bên B xác nhận bên B đã giao đủ, đúng và Bên A xác nhận Bên A đã nhận đủ, đúng chủng loại và số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau, làm cơ sở quyết toán hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

(Bên nhận hàng)                                                            (Bên giao hàng)

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa tiếng anh

COMPANY….                                     SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

                                                                    Independence – Freedom – Happiness

Number:…                                                             …. day month year ….

RECEIPT OF DELIVERY

 • Pursuant to the Sale and Purchase Agreement between………
 • Based on the Order dated ………… of the Company ……….

Today, day …… month…. year At …………, We include:

PARTY A (Consignee):…………….. 

 • Address: ………….
 • Telephone: ………… Fax : ……
 • Representative: Mr. ……………. Position: ….

PARTY B (party of goods): 

 • Address: …….
 • Telephone: ………. Fax : ……………… 
 • Representative of Mr. / Mrs. …………… Position: ……….

The two sides agree on the delivery quantity as follows:

Numerical order Name of goods Categories Unit Quantity Note

Party A affirms that Party B has assigned Party A the right type and quantity as above. 

Both parties agree, sign the agreement. The minutes are made in 02 copies, each party keeps 01 copy with the same legal value.

Party A                                                       Party B

Những lưu ý khi lập biên bản giao nhận hàng hóa

Để biên bản giao nhận hàng hóa chính xác, là căn cứ minh chứng để không xảy ra tranh chấp sau này thì khi lập biên bản bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Thông tin của bên giao và bên nhận phải đầy đủ chính xác, không được nhầm lẫn vì rất dễ xảy ra tranh chấp
 • Biên bản giao nhận hàng hóa vận chuyển cần căn cứ vào Hợp đồng hoặc Đơn đặt hàng khác để làm căn cứ giao nhận
 • Cần có chữ ký, đóng dấu của cả 2 bên tham gia để thể hiện sự đồng tình của cả 2. Đặc biệt là bên nhận hàng, nếu không lập biên bản này thì sẽ không thể chứng minh được rằng mình đã giao hàng.
 • Biên bản giao nhận hàng hóa cần được lập thành ít nhất 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

biên bản giao nhận hàng hóa

Như vậy, biên bản giao nhận hàng hóa là một căn cứ để đề phòng rủi ro, bất trắc trong quá trình trao đổi. Do đó, để bạn vệ mình trong những tình huống không đáng có thì bạn nên thực hiện một biên bản giao nhận chỉn chu.

Trong vận chuyển, giao nhận hàng hoá thì pallet nhựa là một sản phẩm rất hữu hiệu. Ưu điểm chính của pallet nhựa trong lưu chuyển hàng hóa đó là chúng làm cho các mặt hàng vận chuyển dễ dàng hơn. Pallet nhựa có nhiều kích thước và hình dạng phổ biến. Nếu có nhu cầu mua pallet nhựa, hãy liên hệ tới Nhựa Sài Gòn để được báo giá tốt nhất!