[Tìm Hiểu] Tàu Biển Là Gì? Tàu Biển Việt Nam Là Gì?

Tàu biển là gì? Tàu biển Việt Nam là gì? Những loại tàu biển nào phải đăng ký? Điều kiện đăng ký tàu biển là gì? Tất cả những câu trả lời này sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây!

Tóm tắt nội dung

Tàu biển là gì? Tàu biển Việt Nam là gì?

Theo quy định tại Điều 13 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thì tàu biển là phương tiện nổi di động chuyên dùng hoạt động trên biển. 

tàu biển là gì

Tàu biển Việt Nam là tàu biển đã được đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam hoặc đã được cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam.

Tàu biển Việt Nam có quyền và nghĩa vụ mang cờ quốc tịch Việt Nam. Chỉ có tàu biển Việt Nam mới được mang cờ quốc tịch Việt Nam.

Lưu ý: Tàu biển được đề cập trong bài viết này không bao gồm tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, phương tiện thủy nội địa, tàu lặn, thủy phi cơ, tàu cá, kho chứa nổi, giàn di động, ụ nổi.

Chủ tàu biển là ai?

 • Chủ tàu là người sở hữu tàu biển.
 • Người quản lý, người khai thác và người thuê tàu trần được thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ tàu quy định tại Bộ luật này theo hợp đồng ký kết với chủ tàu.
 • Tổ chức được Nhà nước giao quản lý, khai thác tàu biển cũng được áp dụng các quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan như đối với chủ tàu.
Chủ tàu biển là ai?
Chủ tàu biển là ai?

Điều kiện đăng ký tàu biển là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 điều 20 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thì tàu biển khi đăng ký phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Giấy tờ hợp pháp chứng minh về quyền sở hữu tàu biển
 • Giấy chứng nhận dung tích và giấy chứng nhận phân cấp tàu biển
 • Tên gọi riêng của tàu biển
 • Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký hoặc xóa đăng ký, nếu tàu biển đó đã được đăng ký ở nước ngoài, trừ trường hợp đăng ký tạm thời
 • Chủ tàu có trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở Việt Nam
 • Tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng lần đầu tiên đăng ký hoặc đăng ký lại tại Việt Nam phải có tuổi tàu phù hợp với từng loại tàu biển theo quy định của Chính phủ
 • Tàu biển đã nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật

Những loại tàu biển nào phải đăng ký?

Quy định tại Điều 19 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, những loại tàu biển phải đăng ký là:

 • Tàu biển có động cơ với tổng công suất máy chính từ 75 kilowatt (KW) trở lên
 • Tàu biển không có động cơ, nhưng có tổng dung tích từ 50 GT trở lên hoặc có trọng tải từ 100 tấn trở lên hoặc có chiều dài đường nước thiết kế từ 20 mét (m) trở lên
 • Tàu biển nhỏ hơn các loại tàu biển quy định tại điểm a và điểm b khoản này, nhưng hoạt động tuyến nước ngoài

Việc đăng ký các loại tàu biển không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định.

Những loại tàu biển nào phải đăng ký?
Những loại tàu biển nào phải đăng ký?

Đăng ký tàu biển Việt Nam và hình thức đăng ký tàu biển

 1. Đăng ký tàu biển là việc ghi, lưu trữ các thông tin về tàu biển vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 2. Đăng ký tàu biển Việt Nam bao gồm các hình thức sau đây:
 • Đăng ký tàu biển không thời hạn
 • Đăng ký tàu biển có thời hạn
 • Đăng ký thay đổi
 • Đăng ký tàu biển tạm thời
 • Đăng ký tàu biển đang đóng
 • Đăng ký tàu biển loại nhỏ
Đăng ký tàu biển Việt Nam và hình thức đăng ký tàu biển
Đăng ký tàu biển Việt Nam và hình thức đăng ký tàu biển

Treo cờ đối với tàu thuyền được quy định thế nào?

Điều 16 Bộ luật này cũng quy định về việc treo cờ đối với tàu thuyền:

 • Tàu biển Việt Nam phải treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tàu thuyền khác khi hoạt động tại cảng biển Việt Nam phải treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Tàu thuyền mang cờ quốc tịch nước ngoài hoạt động tại cảng biển Việt Nam khi muốn treo cờ hoặc kéo còi trong các dịp nghỉ lễ của quốc gia tàu mang cờ phải thực hiện theo quy định.
 • Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Trên đây là toàn bộ thông tin về tàu biển là gì? Hy vọng bài viết sẽ có ích tới bạn đọc!