Thuế Giá Trị Gia Tăng Hàng Nhập Khẩu Có Được Khấu Trừ Không?

Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là một trong những vấn đề mà các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa quan tâm. Vậy thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu có được khấu trừ không? Cách tính thuế gtgt hàng nhập khẩu? Nhựa Sài Gòn sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây.

Tóm tắt nội dung

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là gì?

Đối với các loại hàng hóa nhập khẩu thì thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là số tiền thuế được tính dựa trên tổng giá trị của lô hàng nhập khẩu, đã bao gồm: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Đối tượng chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là những mặt hàng thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng được nhập khẩu từ nước ngoài vào trong nước với mục đích sử dụng cho việc sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở trong nước hoặc từ khu chế xuất nhập khẩu vào thị trường nội địa, trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định dựa trên giá trị tính thuế và thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu, cách tính cụ thể như sau:

Thuế GTGT = [Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế NK (nếu có) + Thuế TTĐB (nếu có) + Thuế BVMT (nếu có)] * Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Trong đó: 

  • Mức thuế suất có thể là 0%, 5%, 8% hoặc 10% tùy thuộc vào loại hàng hóa đó chịu thuế suất nào
  • Giá tính thuế nhập khẩu là giá phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, đó là giá CIF (đã bao gồm phí bảo hiểm, phí vận tải). Nếu nhập khẩu hàng hóa theo giá FOB thì chỉ cần cộng thêm phí bảo hiểm và phí vận chuyển đến cửa khẩu nhập.

thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lưu ý: Trị giá hàng hoá nhập khẩu để tính thuế nhập khẩu đồng thời được sử dụng để tính thuế giá trị gia tăng. Nếu trong lô hàng có nhiều hàng hóa có thuế suất giá trị gia tăng khác nhau phải tính thuế giá trị gia tăng riêng cho từng mặt hàng, sau đó tổng hợp lại tổng số thuế giá trị gia tăng cho cả lô hàng.

Thuế gtgt hàng nhập khẩu có được khấu trừ không?

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ trong các trường hợp đáp ứng được các điều kiện như sau:

  • Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc có chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
  • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Khai báo hải quan và nộp thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu

Hàng nhập khẩu có chịu thuế giá trị gia tăng:

  • Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu hàng hoá chịu thuế GTGT phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan hải quan thu thuế nhập khẩu.
  • Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các loại giấy tờ sử dụng khi khai báo hải quan thực hiện như quy định trong Luật thuế xuất nhập khẩu và các quy định của ngành hải quan.
  • Những hàng hóa nhập khẩu không thuộc diện chịu thuế GTGT thì người nhập khẩu phải trình nộp các loại giấy tờ chứng minh.
  • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng được quy định như thời hạn nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Ðối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo đường xuất nhập cảnh, phi mậu dịch, nhập khẩu qua biên giới đất liền không thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu chính ngạch, hàng nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp thuế giá trị gia tăng ngay khi nhập khẩu.
  • Thuế giá trị gia tăng nộp vào ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam.

Trên đây là nội dung về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cùng với giải đáp cho câu hỏi về cách tính thuế gtgt hàng nhập khẩu. Doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu khi đảm bảo đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định của pháp luật.