Phương Thức Thuê Tàu Định Hạn – Đặc Điểm Và Nội Dung

Thuê tàu là một trong các phương thức được giao dịch phổ biến hiện nay. Hình thức thuê tàu được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có hình thức thuê tàu định hạn. Vậy phương thức thuê tàu định hạn là gì? Có đặc điểm ra sao? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ chi tiết nhất tới bạn!

Tóm tắt nội dung

Hợp đồng thuê tàu định hạn là gì?

Hợp đồng thuê tàu định hạn trong tiếng Anh là Time Charter Party, là một hợp đồng trong đó bên cho thuê sẽ giao một con tàu được trang bị đầy đủ và có người lái cho bên thuê sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

thuê tàu định hạn

Bản chất của hợp đồng thuê tàu định hạn:

 • Hợp đồng thuê tàu định hạn là văn bản điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ tàu và người thuê tàu định hạn
 • Hợp đồng thuê tàu định hạn mang tính chất là một hợp đồng thuê tài sản được ký kết giữa chủ tàu và người thuê tàu, quy định những nội dung: tên chủ hàng, người thuê tàu, tên tàu, dung tích đăng ký, dung tích chứa hàng, trọng tải, khả năng đi biển của tàu, thời gian và địa điểm giao tàu, thời gian thuê, trả tàu, cùng biển được phép kinh tế, tiền thuê, phân chia một số chi phí hoạt động của tàu như: nhiên liệu, nước ngọt…

Đặc điểm của phương thức thuê tàu định hạn

Phương thức thuê tàu định hạn có đặc điểm:

 • Người thuê tàu được quyền quản lý và sử dụng con tàu trong 1 thời gian nhất định. Người thuê tàu phải tìm hàng hóa để chở và có thể phải chở nhiều chuyến trong thời gian thuê.
 • Hợp đồng định hạn (Time Charter Party) là văn bản điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ tàu và người thuê tàu.
 • Hợp đồng thuê tàu định hạn là một hợp đồng thuê tài sản, được ký kết giữa chủ tàu và người thuê tàu.
 • Người thuê tàu phải trả tiền thuê cho chủ tàu chứ không phải trả tiền cước (Freight). Tiền thuê tàu được tính theo ngày hoặc tháng cho toàn bộ con tàu hoặc theo một đơn vị trọng tải hay dung tích của tàu.
 • Ngoài tiền thuê tàu thì người thuê tàu còn phải chịu các phí hoạt động của con tàu như: nhiên liệu, cảng phí, nước ngọt, hoa hồng môi giới…
 • Chủ tàu không đóng vai trò là người chuyên chở. Khi đi chở thuê theo chuyến thì người thuê tàu sẽ đóng vai trò là người chuyên chở chứ không phải chủ tàu.
 • Người thuê tàu sử dụng phương thức thuê tàu định hạn khi thị trường thuê tàu nhộn nhịp, việc thuê tàu chuyến khó khăn, giá cước có xu hướng tăng.

Hiện nay, người thuê tàu ở Việt Nam ít sử dụng phương thức thuê tàu theo thời hạn.

Đặc điểm của phương thức thuê tàu định hạn
Đặc điểm của phương thức thuê tàu định hạn

Nội dung của hợp đồng thuê tàu định hạn

Điều khoản về tàu (Ship Clause): hai bên phải thỏa thuận và quy định chi tiết về chiếc tàu thuê và cho thuê như: tên tàu, các đặc trưng kinh tế kỹ thuật của tàu, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của tàu khi giao và nhận tàu, thời gian và địa điểm giao và nhận tàu… Trên cơ sở những quy định đó, người thuê tàu có thể tính toán được việc khai thác tàu trong thời gian thuê như thế nào là có lợi nhất.

Điều khoản về tiền thuê tàu (Hire): tiền cước thuê tàu định hạn thường được tính theo DWT/một tháng 30 ngày; GRT/một tháng 30 ngày hoặc bao cả tàu/một ngày…

 • Tiền cước thuê tàu định hạn có thể thanh toán theo định kỳ hàng tháng. Nếu người đi thuê không thanh toán tiền cước đầy đủ và đúng thời gian quy định thì chủ tàu có quyền hủy hợp đồng và rút lại tàu không cho thuê.
 • Trong thời gian tàu phải lên đà để sửa chữa định kỳ hoặc máy móc bị hỏng do lỗi của chủ tàu… tàu không kinh doanh chuyên chở được gọi là thời gian ngừng thuê (Off Hire)
 • Trong thời gian ngừng thuê, người đi thuê có quyền khấu trừ tiền cước thuê tàu

Điều khoản về phân chia chi phí khai thác tàu: đây là một trong những điều khoản quan trọng trong hợp đồng thuê tàu định hạn.

Xem thêm:

 

Nội dung của hợp đồng thuê tàu định hạn
Nội dung của hợp đồng thuê tàu định hạn

Các hình thức thuê tàu định hạn

Thuê toàn bộ: Có nghĩa là thuê toàn bộ con tàu cùng thuyền bộ (gồm thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ). Hình thức này có 2 cách:

 • Thuê theo thời hạn (Period Time Charter): có thể là 6 tháng, 1 năm hoặc nhiều năm…
 • Thuê định hạn chuyến (Trip Time Charter): nghĩa là thuê kiểu định hạn nhưng chỉ 1 chuyến

Thuê định hạn trơn (Bare Boat Charter): chủ tàu cho người thuê tàu thuê con tàu, không có thuyền bộ. Trường hợp này, người thuê tàu phải biến chế đủ thuyền bộ mới có thể khai thác con tàu được.

Các hình thức thuê tàu định hạn
Các hình thức thuê tàu định hạn

Các khoản phí mà chủ tàu và người đi thuê phải chịu

Chủ tàu thường chịu các khoản chi phí

 • Lương và các khoản phụ cấp của sĩ quan thủy thủ làm việc trên tàu (trừ trường hợp thuê theo hình thức Bare Boat Charter)
 • Cung cấp lương thực, thực phẩm (Provisions)
 • Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ (Maintenance and Repairs)
 • Cung ứng phụ tùng, vật tư, thiết bị cho tàu (Stories, Supplies and Equipment)
 • Khấu hao con tàu (Depreciation)
 • Bảo hiểm tàu trong thời gian cho thuê (Insurance of Ship)
 • Chi phí văn phòng (Overhead Charges)
 • Chi phí kiểm tra tàu (Survey Charges)
 • Chi phí hoa hồng môi giới (Brokerage)…

Người đi thuê thường chịu các khoản chi phí

 • Dầu máy chạy (FO, DO)
 • Cảng phí (Port Charges)
 • Chi phí xếp dỡ (Stevedoring Charges)
 • Chi phí quét dọn hầm tàu (Cleaning Holds)
 • Chi phí vật liệu chèn lót (Dunnage)

Các điều khoản khác: Trong hợp đồng thuê tàu định hạn còn có các điều khoản khác như: điều khoản về cho thuê lại, điều khoản về điều hành của thuyền trưởng, điều khoản về hủy hợp đồng, điều khoản về khiếu nại và trọng tài.