Tìm Hiểu Về Hợp Đồng Ủy Thác Mua Bán Hàng Hóa

Hiện nay, hình thức ủy thác nhập khẩu được các cá nhân, công ty, doanh nghiệp sử dụng phổ biến để khắc phục việc không có tư cách nhập khẩu hay các vấn đề khác. Các bên sẽ lựa chọn ký kết hợp đồng ủy thác để thỏa thuận với nhau về cách điều khoản, điều kiện liên quan. Bài viết của Nhựa Sài Gòn dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến hợp đồng ủy thác nhập khẩu.

Tóm tắt nội dung

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu là gì?

Theo điều 155 Luật thương mại 2005 chỉ ra: Bản chất của ủy thác nhập khẩu là việc ủy thác mua bán hàng hóa, bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo những điều khoản, điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao từ bên ủy thác.

Từ đó có thể nói hợp đồng ủy thác nhập khẩu là một dạng hợp đồng trong đó bên ủy thác sẽ giao một phần hoặc toàn bộ hạng mục công việc cho bên nhận ủy thác. Nhiệm vụ của bên nhận ủy thác là đưa một hoặc một số loại hàng hóa từ nước ngoài hoặc khu vực hải quan riêng vào lãnh thổ Việt Nam.

hợp đồng ủy thác là gì
Hợp đồng ủy thác là gì?

Mục đích của hợp đồng uỷ thác

 • Hợp đồng ủy thác thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa
 • Hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu
 • Hợp đồng ủy thác đầu tư
 • Hợp đồng ủy thác quản lý dự án
 • Hợp đồng ủy thác gia công
 • Hợp đồng ủy thác thanh toán
 • Hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán
 • Hợp đồng ủy thác quản lý, ủy thác quản lý vốn

Rủi ro từ hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu là gì?

Rủi ro từ hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu thường là do các bên không thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng hoặc không phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam. Một số vấn đề xảy ra như:

 • Các bên thực hiện hoạt động ủy thác xuất nhập khẩu chỉ thỏa thuận bằng miệng chứ không lập hợp đồng bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu được ký kết bởi những người không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Trong hợp đồng ủy thác không ghi rõ trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả rủi ro xảy ra, thời gian và hình thức bồi thường nên khi xảy ra thiệt hại các bên không thống nhất được cách xử lý.
 • Rủi ro mà bên ủy thác phải chịu có thể là từ thông tin sai lệch về nhà cung cấp và sản phẩm nhập khẩu hoặc sự thông đồng giữa bên nhận ủy thác và nhà xuất khẩu.

hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu

Nội dung cần có trong hợp đồng ủy thác nhập khẩu là gì?

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu gồm có những nội dung chính như sau:

 • Đối tượng của hợp đồng
 • Giá cả hàng hóa
 • Quy cách và chất lượng hàng nhập khẩu
 • Thù lao ủy thác
 • Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán
 • Quyền và nghĩa cụ của các bên
 • Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu cần phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như telex, fax, điện báo, thông điệp dữ liệu…

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác và bên nhận ủy thác

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác

Nghĩa vụ của bên ủy thác:

 • Cung cấp các thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác
 • Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác 
 • Thanh toán tiền, giao hàng theo đúng thỏa thuận
 • Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân lại do bên ủy thác gây ra hoặc do 2 bên cố ý làm trái pháp luật

Quyền của bên ủy thác:

 • Yêu cầu bên nhận ủy thác phải thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác
 • Không chịu trách nhiệm khi bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật 

hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác

Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác:

 • Thực hiện nghĩa vụ mua bán hàng hóa theo như thỏa thuận
 • Thông báo các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng cho bên ủy thác
 • Thực hiện các chỉ dẫn như đã thỏa thuận từ bên ủy thác
 • Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện đúng hợp đồng ủy thác
 • Giữ bí mật các thông tin có liên quan tới việc thực hiện hợp đồng ủy thác
 • Giao hàng đúng theo thỏa thuận
 • Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi đó do một phần do lỗi của bên nhận ủy thác gây ra

Quyền của bên nhận ủy thác:

 • Yêu cầu bên ủy thác cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác
 • Nhận thù lao và các chi phí khác
 • Không chịu trách nhiệm về hàng hóa khi đã bàn giao đúng cho bên ủy thác

hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Những điều cần lưu ý về yêu cầu của hợp đồng ủy thác

Phạm vi hoạt động ủy thác

 • Ủy thác và nhận ủy thác những hàng hóa không thuộc diện Nhà nước cấm kinh doanh, buôn bán
 • Bên ủy thác chỉ được ủy thác những hàng hóa nằm trong phạm vi kinh doanh đã được quy định trong giấy phép kinh doanh

Chủ thể của hợp đồng ủy thác 

 • Bên nhận ủy thác là thương nhân kinh doanh những mặt hàng phù hợp với hàng hóa được ủy thác và thực hiện mua bán hàng hóa theo những điều kiện điều khoản đã thỏa thuận với bên ủy thác.
 • Bên ủy thác là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận ủy thác thực hiện mua bán hàng hóa theo yêu cầu của bên ủy thác và phải trả thù lao ủy thác.

Điều kiện để hợp đồng ủy thác có hiệu lực

 • Chủ thể của hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa có năng lực pháp luật dân sự, năng lực dân sự phù hợp
 • Chủ thể tham gia ký kết hợp đồng trên cơ sở tự do, tự nguyện, bình đẳng, trung thực và thiện chí
 • Mục đích và nội dùng trong hợp đồng không vi phạm pháp luật và không làm trái đạo đức xã hội

Trên đây là một số thông tin về hợp đồng ủy thác mà Nhựa Sài Gòn muốn chia sẻ tới bạn đọc. Hy vọng sẽ hữu ích dành cho bạn!

Để quá trình sản xuất, vận chuyển hàng hóa diễn ra an toàn, nhanh chóng thì lựa chọn pallet nhựa là một điều cần thiết. Nhờ có pallet nhựa mà hàng hóa luôn được an toàn, bảo vệ tốt nhất. Liên hệ với Nhựa Sài Gòn để được tư vấn và giải đáp hoàn toàn Miễn Phí nhé!